Kamerové systémy

Kamerové systémy

Kamerové systémy sa stávajú stále častejším doplnkom nášho života. Slúžia k ochrane objektov pomocou vytvorenia obrazového záznamu sledovaného objektu alebo priestoru. Obraz sa zaznamenáva cez digitalizačnú kartu do PC, alebo na špeciálne digitálne rekordéry s vysokou kvalitou nahrávania.

Zabezpečovacie systémy

Zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou.

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia je sústava elektrotechnických zariadení k vedeniu a ovládaniu elektrického prúdu alebo elektrických signálov do miesta ich užívania, ktorá slúži k prenosu elektrickej energie (silové rozvody), alebo k prenosu dát (slaboprúdové rozvody).

Protipožiarne systémy

Protipožiarne systémy

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a požiarno-evakuačný rozhlas je ucelený systém, ktorý slúži ako vyhradené požiarno-bezpečnostné zariadenie na preventívnu ochranu objektov k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti, pred požiarom.

Klienti


Naša ponuka

Drôtové systémy

Drôtové systémy

Aké sú hlavné prednosti klasických systémov? Výrobky sú väčšinou lacnejšie ako bezdrôtové (pokiaľ sa nepočíta inštalačný materiál a práca) a môžu sa väčšinou kombinovať komponenty niekoľkých výrobcov v jednej inštalácii. Nie je nutné meniť batérie v detektoroch, avšak drôtový systém stráca bezdrôtovú flexibilitu napr. pri premiestnení nábytku, doplnení detektorov, diaľkové ovládanie a pod.

Naše riešenia
Bezdrôtové systémy

Bezdrôtové systémy

Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtaní a sekaní) a rýchla (teda lacná). Výsledný vzhľad interiéru potom nie je narušený inštalačnými lištami. Systémy sú veľmi rýchlo rozšíriteľné (možno doplniť ďalšie prvky k EZS napr. detektor pohybu) a dajú sa jednoducho odinštalovať (pokiaľ sa napr. presťahujete).

Naše riešenia
Hybridné systémy

Hybridné systémy

Čo takto bezdrôtovo-drôtový (hybridný) zabezpečovací systém? Jednoduchá odpoveď na otázku: drôtový alebo bezdrôtový. Cenovo výhodný a plne flexibilný je kombinovaný bezdrôtovo-drôtový tzv. hybridný systém. Tam, kde je možné káble naťahať, možno nainštalovať drôtové zabezpečovacie prvky a kde nie, bezdrôtové. Takýto systém má všetky vlastnosti bezdrôtového aj drôtového systému – je komfortný a cenovo výhodný.

Naše riešenia
ZIAR

Bezúdržbové akumulátory

Dôležitú úlohu zohráva napájanie systému a jeho zálohovanie v prípade výpadku sieťového napätia. Z tohto dôvodu je potrebné používať kvalitné akumulátory s vhodnou veľkosťou kapacity adekvátnou veľkosti systému.

Naše riešenia
KEY

Klávesnice

Moderné EZS sa obvykle vypínajú pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho vstupného kódu alebo stlačením tlačidla diaľkového ovládača. Obidva spôsoby sú bezpečné. Možnosť zadania kódu je obvykle obmedzená na niekoľko málo pokusov, než dôjde k vyhláseniu poplachu. U ovládacích kľúčeniek je zase obvykle použitý takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho skopírovanie.

Naše riešenia
thief

Detektory pohybu

Pre kvalitnú ochranu vnútorných priestorov pred narušiteľmi sa používajú predovšetkým infrapasívne detektory tzv. PIR detektory (z anglického Passive Infrared Sensor). Tieto detektory sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti spoľahlivo detekovať pohyb človeka v priestore.

Naše riešenia
dvere

Magnetické detektory otvorenia

K 80% vlámaní dôjde prekonaním vchodových dverí. Preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým je odolnejší. O indikáciu otvorenia dverí sa postará magnetický detektor.

Naše riešenia
sklo

Detektory rozbitia skla

Pre detekciu rozbitia sklenenej výplne sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto detektory sú umiestnené v miestnosti, kde sú sklenené výplne, a sú schopné presne detekovať rozbitie skla. Kvalitné detektory sú pritom úplne imúnne voči iným podobným zvukom.

Naše riešenia
ohenplyn

Detektory úniku plynu a dymu

Štandardom u systémov EZS je aj ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Na skorú detekciu požiaru sa používajú ionizačné, optické alebo tepelné požiarne detektory. Najpoužívanejšie hlásiče sú ionizačné, ktoré veľmi rýchlo a spoľahlivo detekujú zvýšený výskyt dymu v miestnosti a vynikajú priaznivou cenou.

Naše riešenia
komunikacia

Komunikačné systémy

Potrebujete prenášať informácie, prípadne aktivovať zariadenie na diaľku, zmeniť jeho činnosť? Na akú vzdialenosť? Prostredníctvom akej siete? Vyberte si z nasledujúcej ponuky (GSM komunikátory, GSM brány, pagery, telefónne komunikátory …).

Naše riešenia

Vonkajšie sirény

Vonkajšie sirény majú naopak za úlohu v prípade poplachu prilákať pozornosť susedov alebo okoloidúcich. Na tento účel je výkonná siréna doplnená intenzívnym blikačom. Pretože siréna umiestnená vonku môže byť ľahko zraniteľná, je nutné pri jej výbere dbať na dôkladné mechanické prevedenie.

Naše riešenia
Kamerové systémy

Interiérové sirény

Vnútorné interiérové sirény majú vysoký prenikavý zvuk a ich hlavným cieľom je odradiť páchateľa. Zo skúsenosti vyplýva, že pokiaľ je páchateľ prekvapený „jačavým“ zvukom sirény, vo väčšine prípadov sa dá okamžite na útek.

Naše riešenia